COPING STRATEGIER

Källa: Vårdriktlinjer vid ont i ryggen - coping stategier - www.orebroll.se
Vad är coping?
Rädsla undvikande – en förklaringsmodell
Lästips
Vad är coping?
Coping är begreppet för den strategi patienten använder för att handskas med sitt besvär.

I stort sett kan man uppdela coping strategier i två grupper, aktiva/konfronterande strategier och passiva/undvikande strategier. Att använda passiva/undvikande copingstrategier är en klar riskfaktor för att utveckla ett långvarigt problem och det är viktigt att ta itu med detta.

 


Den som undviker (passiv)
*  blir skrämd av att det gör ont och oroar sig för framtiden.
*  är rädd att smärta alltid betyder att skadan förvärras.
*  vilar mycket och väntar på att smärtan skall gå bort av sig själv.

Den som konfronterar (aktiv)
*  vet att smärtan kommer att minska och är inte orolig för framtiden.
*  fortsätter sitt liv så normalt som möjligt.
*  handskas med smärtan genom att vara positiv, fortsätter att vara aktiv och att arbeta

Vilken strategi man använder har mycket att göra med hur man tolkar besväret och med konsekvenserna av strategien (inlärning). I stort sett kan man säga att ett beteende som är framgångsrikt i att reducera eller eliminera smärtan kommer att öka i frekvens i liknande situationer; det blir bekräftat. På samma sätt kommer ett beteende som gör att smärtan blir värre att minska i frekvens; det blir bestraffat.

Rädsla undvikande – en förklaringsmodell
Ett viktigt exempel på hur tolkning och inlärning kan påverka coping är mekanismerna bakom rädsla-unvikande. Första fasen, betingningen, går till så att stimuli såsom en viss aktivitet eller situation framkallar en reaktion t ex rädsla, ångest och muskelspänning.  I andra fasen blir dessa stimuli (aktiviteten eller situation) tolkade som "hot" och detta kan sätta igång undvikande reaktioner. Konsekvensen (minskad ångest, spänning och smärta) av beteendet (att undvika aktiviteten eller situationen) blir på så vis bekräftad. När denna inlärning har skett är mönstret svårt att bryta. Patienten kan till i oändlighet undvika kontakten med den ursprungliga hotande aktiviteten eller situation. Rädsla-undvikande är associerat till specifika tankepatroner som man ofta kallar för "katastroftankar". Katastroftankar är negativa och förstärkta tolkningar av situationer eller upplevelser.

Lästips
-   Linton, S.J. (2000). Rädd för att röra sig? "Rädsla-undvikande i utveckling och rehabilitering av rygbesvär. Socialmedicinsk tidskrift, 5, 415-420.
-   Linton, S.J. (1992). Smärtans psykologi, muskuloskeletala besvär-teori och åtgärder. FOLKSAM.
-  kognitivt förhållningssätt
konkreta råd om aktivitet
-  gula flaggor